صفحه ۱۶۴

‏ لازم به ذکر است شیخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرین از شاگردان شیخ بن باز است که پس از عبدالرحمن البراک دومین مفتی وهابی هاست. وی در تاریخ 1412322 ه' . ق طی فتوایی خوردن ذبیحه شیعیان را به دلیل مشرک دانستن آنها حرام قلمداد کرده بود که پس از صدور این فتوا آیت الله العظمی منتظری طی بیانیه ای در تاریخ 1412610 (1370927) با عنوان: "رسالة مفتوحة الی اخواننا فی الحجاز والمنطقه الشرقیة"، به پاسخ گویی به این فتوای باطل و تفرقه افکن پرداختند و از شیعیان آن منطقه خواستند در برابر این گونه فتاوا تحمل خویش را از دست ندهند. این رساله مختصر با اضافاتی به کتاب تبدیل و به برخی از شبهات وهابیون در باره عقاید شیعه پاسخ داده است.

1385122
دفتر حضرت آیت الله العظمی منتظری

ناوبری کتاب