صفحه ۱۵۵

[ منع ایران از حق هسته ای ظالمانه است ]

این حکم ظالمانه است. اروپاییها هم از دست آمریکا می‎نالند چون می‎خواهد در همه جا دخالت کند. در اخبار آمده بود که آمریکا هواپیماهای جاسوسی اش را به کشورهای اروپایی می‎فرستد، آنها اعتراض دارند که چه حقی دارد آمریکا در کشورهای ما تصرف کند.

ایران هم یک کشور مستقل و بزرگی است و اگر دولت و ملت یک چیزی به مصلحت شان باشد کشور دیگری حق ندارد با آن مخالفت نماید.

[ سلاح های اتمی باید نابود شوند]

البته اسلحه مخرب اتمی و هسته ای را همه ما مخالفیم. آمریکا و اسرائیل هم که دارند باید آنها را نابود کنند زیرا وجود این سلاح ها در دنیا به ضرر جهانیان تمام می‎شود.

حکام آمریکا ممکن است روزی دوباره بی عقلی کرده و مانند هیروشیما و ناکازاکی بخواهند نقطه دیگری از جهان را بمباران کنند به ویژه اینکه این سلاح ها پیشرفته تر شده و دنیایی را خراب می‎کند.

تعجب ما از ملت آمریکا است که چرا به دولت خود اعتراض نمی کند که پرستیژ و آبروی ما را دارید در دنیا می‎برید. از باب مثال همین حملاتی که آمریکا به عراق و افغانستان کرد در صورتی که همه دخالت ها تا حال به ضرر خودش بوده است، در عراق متوقف شده و هر روز مورد حمله واقع می‎شود و بیش از سه هزار سرباز آمریکایی در عراق کشته شدند؛ میلیاردها دلار هزینه می‎کند و با این حال تقصیر کشتارهایی که در عراق انجام می‎شود به گردن آمریکاست چون بر اساس قوانین بین المللی اشغالگر مسئول تأمین امنیت کشور اشغال شده است.

ناوبری کتاب