صفحه ۱۵۱

کشور، منافع و مضار آن را در شرایط فعلی بررسی نمایند. اگر بنا باشد سوء سابقه موجب ترک رابطه باشد انگلیس و روس در گذشته بیش از آمریکا به ایران ضربه زده اند، پس ملاک شرایط فعلی کشور و جهان و مصالح انقلاب و نظام است نه جریانات گذشته، به نظر من امروز دیگر قطع رابطه با آمریکا به مصلحت کشور نیست. البته آمریکا نیز لازم است از اشغال افغانستان و عراق و خسارتهای انسانی و مالی فراوانی را که متحمل شده درس بگیرد و توجه نماید که ملتها بیدار شده اند و دیگر با جوسازیها و تهدیدها نمی تواند حاکمیت خود را بر جهان تحمیل نماید.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

13851119
قم - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب