صفحه ۱۵۰

جهان است. البته ما حق دخالت در امور داخلی عراق را نداریم و مردم آنجا خودشان برای آینده خود تصمیم گیرنده اند و حاکمیت آنها نیز باید طبق خواست مردم و اکثریت باشد.

[ عراق با وحدت همه فرقه ها نجات می‎یابد]

اما متأسفانه برخی از گروه های شیعه و سنی عراق با تندروی ها آب به آسیاب دشمنان هر دو فرقه می‎ریزند و تا تمام فرقه های عراقی متحد و هم آهنگ نشوند کشور آنها از هرج و مرج و اشغال نجات پیدا نخواهد کرد. شیعه و سنی هر دو مسلمانند و اسلام دین رحمت و مسالمت است نه ستیز و خشونت. در قرآن کریم می‎خوانیم: (یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة و لاتتبعوا خطوات الشیطان) ، (واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا) ، (و لاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم) .

[ سیاست خارجی و رابطه با آمریکا باید تابع شرایط سیاسی و اقتصادی و مصالح باشد]

پاسخ 5: نظر به اینکه آمریکا محرک کودتای 28 مرداد زاهدی علیه دکتر مصدق و برگشت شاه بود و پس از کودتا آمریکا تقریبا همه شؤون سیاسی و اقتصادی کشور را قبضه کرد، و پس از انقلاب نیز پولهای ایران را بلوکه کرد، در آغاز انقلاب مردم ایران از آمریکا عصبانی بودند و در نتیجه دانشجویان سفارت آن را در ایران اشغال نمودند و آمریکا هم رابطه خود را با ایران قطع نمود؛ و بر این اساس مرحوم امام (ره) ارتباط با آن کشور را به طور کلی نهی کردند، ولی واضح است که چنین حکمی موقتی است و ممکن است برحسب شرایط سیاسی و اقتصادی عوض شود، و این امر در گرو این است که رابطه به نفع کشور باشد و به اصطلاح از قبیل رابطه دو کشور مستقل باشد نه از قبیل رابطه گرگ و میش، این موضوعی است که افراد متخصص و کارشناس در سیاست خارجی ایران هماهنگ با وزارت خارجه باید بدون لحاظ جناح بندیهای

ناوبری کتاب