صفحه ۱۴۹

خارج،به سر می‎بریم در آن شکی نیست. گذشته از لحاظ سیاسی و فرهنگی، از جهت اقتصادی مردم ما با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می‎کنند، مردم گله مند هستند. کشوری که این همه منابع متنوع دارد به دلیل نبود مدیریت اقتصادی کارآمد از بسیاری از کشورها که دارای نفت و گاز نیستند عقب مانده است. مسؤلان هم با ارائه آمارهای غیر واقعی و شعار به توجیه های غیر قابل قبول روی آورده اند، از آن مهم تر اینکه فشارهای بین المللی بر سر بحث انرژی هسته ای هم یکی از عوامل ایجاد مشکلات اقتصادی شده است. ما هم اعتقاد داریم که انرژی هسته ای حق ماست اما آیا ما حق و حقوق دیگری نداریم که بر سر آن این همه هزینه بپردازیم ؟ ما نباید با شعارهای تند و بدون پشتوانه، دیگر کشورها را علیه خود تحریک کنیم. تندرویها به ضرر ملت و کشور است و دودش در چشم مردم می‎رود. باید در بحران از همه ظرفیت ها، نخبگان و اهل بصیرت استفاده کرد.

[ پیوندهای عمیق و تاریخی ایران و عراق مجوز دخالت در امور داخلی آنها نیست ]

پاسخ 4: به واسطه همگونی در بسیاری از مسائل ایران و عراق، آینده دو کشور از لحاظ سیاسی و فرهنگی نمی تواند از هم جدا باشد و خواهی نخواهی بر یکدیگر تأثیر خواهند گذاشت. حاکمیتی هم که در عراق پا می‎گیرد باید بر طبق نظر اکثریت جامعه آنجا باشد و حکومت مردمی مطابق خواست آنها باید برقرار باشد و چون مردم عراق مانند مردم ایران متدین هستند، حاکمیت آن نمی تواند بدون در نظر گرفتن دین و مذهب باشد، و اقلیت ها هم باید آزادانه بتوانند از حقوق شهروندی برخوردار باشند.

صدام یکی از اشتباهاتش این بود که می‎خواست علقه و وابستگی این دو کشور و مردم آنها را از هم جدا کند. دو کشور ایران و عراق ارتباطات تنگاتنگ فرهنگی، دینی و مذهبی با یکدیگر دارند، و مشاهد مشرفه عراق مورد توجه و احترام همه شیعیان

ناوبری کتاب