صفحه ۱۴۸

شدند و صفا و صمیمیت گذشته فراموش شد، و به جای استقرار نظام عدالت و قسط، نظام خودی و غیرخودی شکل گرفت و بیگناهانی به زندان افتادند.

نتیجه این گونه سیاست این است که کارها در اختیار جناحی خاص قرار می‎گیرد و به تذکرات و انتقادات بی اعتنایی می‎شود و بر اساس سنت الهی و تجربه تاریخ هنگامی که کارهای بزرگ به دست افراد کوچک و کارهای کوچک به دست افراد بزرگ قرار داده شد اختلال امور و تضییع حقوق و مصالح کشور را در پی خواهد داشت، و بالاخره عدم تجربه و خودمحوری متصدیان امور و عدم تحمل انتقادات دیگران منشاء عمده مشکلات است.

[ ولایت مطلقه عامل شکست حاکمیت دینی ]

پاسخ 2: اگر منظور شما از ورود دین به قلمرو حکومت اصل ولایت فقیه است، باید گفت: اصل ولایت فقیه به طور اجمال و نیز ضرورت آن به معنای صحیح و معقول از مسائل اساسی فقه اسلامی است و عقل و کتاب و سنت بر صحت آن دلالت می‎کند، ولی معرفی های اغراق آمیز - به ویژه اضافه کردن قید مطلقه به آن - و مطلق نگری و عدم توجه به سایر اصول قانون اساسی و از جمله اصول مربوط به حقوق ملت موجب بروز تضاد و چالش در اداره کشور گردیده و خسران و زیانهایی را به دنبال داشته است.

همان گونه که من قبلا گفته ام با این روش که آقایان دارند و این گونه که عمل می‎کنند حاکمیت دینی شکست خواهد خورد. و با کمال تأسف چون کارهای خلاف خود را با نام اسلام توجیه می‎کنند، قهرا مردم به اسلام و هر نوع حکومتی که به نام اسلام باشد روی خوش نشان نخواهند داد.

[ فقر و بحران نتیجه فروکاستن همه حقوق ملت به حق هسته ای ]

پاسخ 3: اینکه ما در حال حاضر در وضعیت کم نظیر بحرانی،چه از داخل چه از

ناوبری کتاب