صفحه ۱۴۴

حکم اجرا شده است. اما دو مطلب اینجا هست یکی اینکه: ثابت شدن زنای با احصان که علت سنگسار است؛ خیلی مشکل و قریب به محال است. چون یا باید طرف از روی اختیار و نه تهدید، ترس یا شکنجه چهار بار اقرار کند. یا چهار نفر شاهد عادل همزمان شهادت دهند که او را به نحو خاص دیده اند و در این جا علم قاضی هیچ اعتباری ندارد. مطلب دیگر اینکه: اگر شخص اقرار کرد اما پس از اقرار انکار کرد در اینجا انکارش مسموع است و حکم رجم برطرف می‎شود و اگر انکار نکرد باید جوری باشد که مجرم بتواند فرار کند. در باره اجرای احکام از برخی روایات استفاده می‎شود که اگر شرایطی است که موجب وهن و سستی دین می‎شود - مثلا در کشورهای خارجی - نباید حکم اجرا شود. و بالاخره اثبات جرم زنای با احصان که به موجب آن حکم سنگسار اجرا می‎شود، بسیار مشکل است و این حکم در حقیقت خاصیت بازدارندگی - به قول معروف مترسک را - دارد.

‏ لازم به ذکر است که در پایان به درخواست حضار، آیت الله منتظری به ذکر خاطراتی از زندان و شهید محمد منتظری پرداختند.

1385117
دفتر آیت الله العظمی منتظری

ناوبری کتاب