صفحه ۱۴۳

روش دیگر خودی و غیرخودی معنی ندارد. متأسفانه ما از مخالفان خود که در میان آنها افراد نخبه، متعهد و متخصص هم هست به بهانه غیرخودی بودن استفاده نمی کنیم. من امیدوارم تا دیر نشده است مسئولان کمی بیدار شوند و از انحصارطلبی ها دست بردارند.

[ انواع زندان در اسلام و منع حبس بیش از 6 روز]

نکته دیگری که به مناسبت فعالیت شما برادران و خواهران در باره زندانیان باید تذکر دهم این است که ما در اسلام سه نوع زندان داریم: 1 - زندان به عنوان حد 2 - زندان به عنوان تعزیر 3 - و زندان اکتشافی. در نوع سوم، برای ثبوت جرم و تحقیق و کشف جرم، مجرم را زندان می‎کنند. در روایت معتبری از امام صادق (ع) نقل شده که فرمودند: "ان النبی (ص) کان یحبس فی تهمة الدم ستة ایام، فان جاء اولیاء المقتول بثبت والا خلی سبیله"، (وسائل الشیعه، ج 19، ص 121) در این روایت معتبر امام صادق (ع) از نبی اکرم (ص) نقل می‎کند که در مورد متهم به قتل پیامبر(ص) عملا او را تنها شش روز زندانی می‎کرد اگر اولیای دم دلیل محکمی علیه متهم اقامه می‎کردند جرم ثابت می‎شد و گرنه آزادش می‎کردند.

اما متأسفانه در این زمان ماهها افراد را بازداشت موقت و پس از مدت مدیدی آزادش می‎کنند گاهی هم تبرئه می‎شود. در روایات داریم که: "رب ذنب مقدار العقوبة علیه اعلام المذنب به"، یعنی چه بسا جرم و گناهی که مقدار عقوبت آن فقط اعلام گناه به مجرم است که تو این کار را کرده ای و ما اطلاع داریم، و همین برای او کافی است.

[ دلایل عدم قابلیت اثبات و اجرای سنگسار]

نکته ای که یکی از خواهران سؤال کردند در باره سنگسار بود. پاسخ در این مجال نمی گنجد ولی به طور مختصر می‎دانید که اصل این حکم در دین یهود بود. آنها زیاد این حکم را اجرا می‎کرده اند. در زمان پیامبر(ص) هم کم و بیش موردی بوده که این

ناوبری کتاب