صفحه ۱۴۱

خسر) (قسم به عصر و زمانه، همانا انسانها در زیانند)؛ (الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات ) (مگر کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دهند)؛ اگر ما صالحات را انجام دادیم کافی است ؟ نه ! (و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر) ؛ (و سفارش به حق و صبر کنند). در پی خیلی فعالیت ها برخورد و زندان هست ولی باید صبر و تحمل کرد. در قرآن آن قدر که مقام و منزلت برای صابران قایل شده است برای دیگران قایل نشده است. می‎فرماید: (انما یوفی الصابرون أجرهم بغیر حساب ) ؛ (همانا به صابران بدون حساب، مزد و اجر داده می‎شود). دنیا محل تزاحم حق و باطل است. و طبعا زندان، محرومیت و دیگر گرفتاری ها را در پی دارد. در زمان هبوط آدم، دو فرزندش یکی حق بود و یکی باطل و بین آنان برخورد وجود آمد؛ و این سنت ادامه دارد. ما دائم در حال امتحان شدن هستیم. قرآن می‎فرماید: (الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا) (خداوند مرگ و زندگی را خلق کرد تا مشخص شود کدام یک از شما عمل احسن و برتر دارید)؛ خدا این را می‎داند؛ می‎خواهد در عمل به ما هم ثابت شود. بنابراین دنیا محل تزاحمات و تصادم هاست.

[ به جای فشار در داخل و امتیاز در خارج با مردم مهربان باشید]

درباره وضعیت فعلی کشور و فشارهای بین المللی که ما به طور جدی با آن روبرو هستیم مطلبی را لازم است بگویم: آیا عاقلانه ترین راه چیست ؟ آیا بهتر نیست - علاوه بر پرهیز از تندروی ها - فضای باز سیاسی در کشور حاکم شود؟ آیا نباید با مردم خودمان مهربان تر شویم ؟ متأسفانه هنوز در برخی جاها از اساتید دانشگاه، دانشجویان، فرهیخته گان و مردم عادی به بهانه های واهی یا سیاسی زندانی اند. روش عاقلانه در این وضعیت حساس این است که آنها آزاد شوند. متأسفانه برخی در مقابل خارجی ها حاضرند کوتاه بیایند اما در مقابل مردم خودمان کوتاه نمی آیند.

زمانی که ما در زندان بودیم پس از گذشت شش ماه در سلول انفرادی و برگشت از پرونده خوانی، شب لباس های مرا آوردند و به بهداری زندان اوین منتقل کردند. در

ناوبری کتاب