صفحه ۱۳۸

سخنان آقای دکتر ابراهیم یزدی:

( بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین)

من از طرف خودم و از طرف اعضاء شورای مرکزی نهضت آزادی ایران و دیگر اعضاء و علاقه مندان نهضت از شهرستانهای مختلف ایران از اصفهان، زنجان، قزوین، نائین، کاشان، تبریز، میاندوآب، قم و شهرهای مختلف که اینجا آمده اند؛ از فرمایشات جنابعالی تشکر می‎کنم و از رهنمودهایی که دادید. ما وظیفه خودمان می‎دانیم که هربار که بر سر مزار مرحوم مهندس بازرگان گردهم می‎آییم تا پیمانهایمان را تجدید بکنیم و از روح بزرگ آن مرحوم مدد بگیریم، خدمت حضرتعالی هم برسیم. شما مجسمه استقامت و مقاومت هم در دوران استبداد ستم شاهی بودید و هم در این دورانی که به نام حکومت اسلامی کارهایی شده است و می‎شود که حقا درست نیست که اینها به نام اسلام انجام شود. خوشبختانه نهضت آزادی ایران با پیروی از آن سنت های نیکویی که بزرگان به جا گذاشته اند و جنابعالی هم اشاره ای فرمودید، دست از مقاومت و ایستادگی خودش برنداشت و نمی دارد به رغم اینکه فشارها علیه نهضت همچنان ادامه دارد؛ بعضا از تشکیل جلسات ما خودداری می‎کنند و دوستان ما را در تهران و شهرستانها مرتبا وزارت اطلاعات می‎برد و می‎آورد. هر کس هم که در جلسات شرکت کند مورد ایذاء و اذیت قرار می‎گیرد، پرونده محاکمات نهضت آزادی دوستان و اعضا همچنان مفتوح است، وثیقه های سنگینی که از دوستان ما گرفته اند به رغم گذشت زمان همچنان آزاد نمی کنند. کسانی هستند که پس از محاکمه هنوز وثیقه دارند. به عنوان مثال در خراسان یکی از علاقه مندان شش ماه زندان موقت بود اما دادگاه فقط او را به چهار ماه زندان محکوم کرده - دو ماه هم طلب دارد - اما سندهای وثیقه او را آزاد نمی کنند. دائما دوستان ما را اذیت می‎کنند. جلسات را بعضا می‎آیند به هم می‎زنند اما به فضل الهی و با استمداد از ارواح بزرگان؛ دوستان نهضت آزادی ایران همچنان محکم ایستاده اند. پیرامون آن مسائلی که حضرتعالی اشاره کردید چون مسأله گرانی و مسأله بحران انرژی هسته ای و سیاستهایی که در زمینه های بین المللی به کار برده می‎شود و دائما دشمن تراشی می‎کنند در تمام این موارد نهضت آزادی مواضع

ناوبری کتاب