صفحه ۱۳۱

من عرض کردم دین مقدس اسلام منحصر به مسائل عبادی و اخلاقی نیست، مسائل حکومت و سیاست و اقتصاد و...نیز در اسلام هست. بنابر همین مطلب است که آیت الله خمینی می‎گفتند کسی که بخواهد دین را از سیاست جدا کند نه دین را فهمیده است نه سیاست را. البته از دین نباید استفاده ابزاری کرد. آقایان متأسفانه استفاده ابزاری از دین می‎کنند، و الااگر به موازین دینی ملتزم باشند و حقوق دیگران را رعایت کنند اشکالی پیش نخواهد آمد. سوء استفاده سیاسی از دین به دین ضرر می‎زند.

‏ من از صحبتهای شما خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم. از اینکه این فرصت را در اختیار من قرار دادید خیلی ممنونم. افتخار بزرگی بود برای من. امیدوارم خدا به شما سلامتی بدهد و همیشه سالم و سربلند باشید.

[ خبرنگار امانت دار است ]

ان شاءالله شما هم در کارتان موفق باشید. سعی کنید به عنوان خبرنگار واقعیات را منعکس کنید، خبرنگار امانتدار است و باید آنچه را مشاهده می‎کند گزارش کند. مبادا یک جایی تحت تأثیر جو قرار بگیرید و حقایق را منعکس نکنید. خبرنگاری شغل شریفی است اما به شرط اینکه امانتدار خوبی هم باشید.

ان شاءالله موفق باشید.

ناوبری کتاب