صفحه ۱۲۸

حالا بعد از سقوط صدام شیعه ها معتقدند چون اکثریت با آنهاست پس حاکمیت باید با نظر آنان باشد. در مقابل اهل سنت می‎خواهند همان گونه که هشتاد سال متصدی حاکمیت بودند در حال حاضر نیز حاکمیت دست آنان باشد !

البته دنیا عوض شده و در همه دنیا ملاک اکثریت است، ولی حقوق اقلیت هم باید حفظ شود حتی حقوق غیرمسلمانها مانند مسیحیها، یهودیها، مجوسیها و...چون درباره حفظ حقوق اهل ذمه دین اسلام خیلی تأکید کرده است.

‏ جنابعالی در صحبتهایتان به اختلافاتی که در شیعه و سنی هست اشاره کردید، با توجه به اختلافی که میان شیعه و سنی در عراق هست و شما می‎فرمایید باید توافق صورت گیرد، الان منازعات سیاسی که در لبنان هست باز هم ظاهرا بین یک گروه شیعه و دولت سنی است، به نظر شما چه جور گفتگویی باید صورت بگیرد بین اهل سنت و شیعیان تا اختلافها به حداقل برسد؟ [ سیاست یک بام و دو هوای حاکمان ایران ]

باید هر گروهی از انحصارطلبی بیرون آمده و دیگران را بپذیرند و به رسمیت بشناسند. متأسفانه در لبنان هم سیاستهای غلطی دنبال می‎شود. مخالفان با نافرمانی مدنی علیه دولت قیام کرده اند، مقامات ایران هم از نافرمانی مدنی آنها حمایت می‎کنند؛ حال آنکه در ایران خودمان اگر کسانی تجمع کنند یا حرفی بزنند می‎گویند این براندازی نظام است. در کار آقایان تضاد هست که میان داخل و خارج تفاوت قائل می‎شوند.

[ حرمت ذاتی انسان و نفی اجبار در عقیده ]

در لبنان و عراق همه باید تفاهم کنند. اسلام با اینجور مشاجرات مخالف است. عرض کردم قرآن فرموده: (لا اکراه فی الدین) . این آیه به ما درس می‎دهد که در دین اکراه نیست و همه مسلمانها حق دارند، اهل کتاب هم حق دارند از این

ناوبری کتاب