صفحه ۱۲۰

‏ نظرتان راجع به برخوردهای قرون وسطایی با جوانان در ایران چیست ؟ این برخوردها در اسلام چه جایگاهی دارد؟

پاسخ - اسلام با برخوردهای خشن و غیرمنطقی و غیرعادلانه با هر شهروندی مخالف است، بخصوص جوانان که سرمایه های معنوی کشور می‎باشند.

‏ آیا در فقه اسلامی و مذهب شیعه مسأله منکرات و برخورد با آن مطرح شده است ؟

پاسخ - امر به معروف و نهی از منکر از فرایض مهم اسلام است، ولی مطلق و بدون شرایط نیست. باید تمام شرایط و مراتب آن رعایت شود، و در غیر این صورت مشروعیت ندارد. و چه بسا اگر به شکل غیرمنطقی و غیرعقلائی باشد آثار سوء و منفی خواهد داشت.

‏ آیا اسلام دستور بازجویی و نفوذ به خانه های مردم و دخالت در مسائل خانوادگی آنها را می‎دهد؟

پاسخ - دخالت در امور شخصی و خانوادگی مردم و یا اطلاع از آنها به هر نحو باشد جایز نیست و مصداق "منکر" می‎باشد که قابل پیگیری شرعی و قانونی خواهد بود.

‏ از نظر دین اسلام می‎شود از دختر و پسرهایی که بیرون از منزل با هم به تفریح رفته اند بازجویی کرد؟

پاسخ - اگر شئون اسلامی را مراعات نکنند، در حد ارشاد با منطق و دلیل بین اشکالی ندارد؛ اما برخوردهای خشن و غیراصولی جایز نیست و آثار منفی و بدتری درپی دارد.

‏ آیا مجوز استفاده از خشونت در منکرات وجود دارد؟

پاسخ - از جوابهای قبلی روشن می‎شود.

ناوبری کتاب