صفحه ۱۱۹

پاسخ - موافقت یا مخالفت من نه ثمره علمی برای شما دارد و نه ثمره عملی. و اصولا این گونه سؤالات دامن زدن به اختلافات می‎باشد.

‏ از این بحث بگذریم، آیا شما مبانی حقوقی اسلام را به عنوان مبانی حقوق عمومی کشور به رسمیت می‎شناسید؟

پاسخ - مبانی حقوقی اسلام اگر به شکل صحیح فهمیده و اجتهاد و اجرا شود قابل به رسمیت شناختن برای جوامع می‎باشد.

‏ با توجه به سوء استفاده از دین در دست قدرتها بخصوص در دوران قرون وسطی، آیا این مطلب در مورد ایران و اسلام اتفاق نیفتاده است ؟

پاسخ - در هر زمانی چه قبل از اسلام یا بعد از آن در هر کشور و منطقه ای، اگر دین ابزار سیاسی در دست قدرتهای حاکمه شود خطرناک است. و متأسفانه در دوران خلافت امویان و عباسیان و بعد از آنها این جریان اتفاق افتاد و ضربه های زیادی به اسلام و مردم مسلمان وارد ساخت.

‏ به نظر شما عاقبت حکومت دینی در ایران به کجا خواهد کشید؟

پاسخ - خدا می‎داند، اما اگر نارضایتی ها زیادتر و فاصله بین حاکمیت و مردم بیشتر شود احساس خطر می‎شود. و ضربه بزرگی نیز به نظریه حکومت دینی وارد می‎شود.

‏ ریشه عقب ماندگی در ایران را کجا می‎بینید؟

پاسخ - ریشه عقب ماندگی در هر کشوری جهل و فقر فرهنگی مردم و تحقیر آنان توسط حاکمیت ها می‎باشد.

ناوبری کتاب