صفحه ۱۱۵

[چگونگی برخورد با اشغال عراق ]

سؤال 5 - به نظر جنابعالی با موضوع اشغال عراق توسط قوای اجانب چگونه باید برخورد شود، با کار سیاسی یا مبارزه مسلحانه ؟

ج 5 - به نظر اینجانب بهترین راه برخورد با موضوع اشغال عراق، ایجاد زمینه های سیاسی برای مردم عراق و آگاه ساختن آنان، و نیز تقویت و حمایت حاکمیت منتخب مردم و حضور مردم در صحنه سیاسی کشور و وحدت کلمه آنان و از بین بردن جنگ داخلی می‎باشد، زیرا در این شرایط است که افکار عمومی داخل و خارج کشور، زمینه خروج نیروهای خارجی را فراهم می‎کند.

[چگونگی نجات عراق از تفکر سلفی گری (وهابیت)]

سؤال 6 - پس از اشغال عراق، تفکر ارتجاعی سلفی رشد پیدا کرد. به نظر شما چگونه می‎توان مردم عراق را از عوارض و عواقب منفی این تفکر که موجب فساد در آن کشور شده است نجات داد؟

ج 6 - متأسفانه تفکر منفی سلفی که در زمان ما فرقه "وهابیت" و "القاعده" مظهر بارز آن می‎باشند، خود را به اسلام منتسب کرده و تاکنون در اثر ترویج خشونت و ترور، ضربه های زیادی به اسلام عزیز وارد ساخته و آن را در دنیا موهون نموده است.

از این رو بر علماء دین و متفکرین و سیاسیون و روشنفکران مذهبی در هر منطقه و کشوری لازم است حساب این فرقه و این تفکر خطرناک را از اسلام جدا سازند و اسلام واقعی و حقیقی که دین رحمت و صلح و آزادی است را به مردم معرفی کرده، و مسلمانان گرفتار این تفکر را بیدار نمایند.

[خطر تشدید جنگ داخلی و تجزیه عراق و نقش علمای عراقی در رفع خطر]

سؤال 7 - حضرتعالی چه نصایح و رهنمودهائی برای مردم عراق، اعم از طلاب علوم دینی و دانشگاهیان و روشنفکران آن کشور دارید؟

ناوبری کتاب