صفحه ۱۱۳

بعثی و آزاد شدن مردم و گروههای مذهبی و سیاسی که مورد فشار و سرکوب شدید قرار داشتند، تضارب افکار و اندیشه ها امری طبیعی می‎باشد که چاره ای از آن نیست؛ اما از آنجا که نظام صدام خود را منتسب به اهل سنت می‎دانست، شاید اکنون که ساقط شده است، اهل سنت احساس کنند که ممکن است به طور کلی از قدرت و حکومت منعزل شوند و تمام قدرت در دست شیعیان بیفتد و نیز ممکن است اهل سنت گمان کنند که شیعیان درصدد انتقام از آنچه بر آنها در نظام سابق گذشته است برآیند.

به نظر می‎رسد این احساس، منشاء اصلی جنگهای داخلی بین شیعه و سنی می‎باشد. و از بین بردن این احساس باطل، وظیفه مراجع عظام و علماء و متفکرین و سیاسیون و شیوخ عشائر عراقی است. آنان می‎توانند این احساس خطر کاذب را - که در اهل سنت به وجود آمده است - از بین ببرند.

[ وظیفه شیعیان در تعامل با اهل سنت ]

از طرف دیگر گروهها و تشکل ها و احزاب شیعی و تمام شیعیان عراقی که در نظام ساقط شده صدام تحت فشار و انواع محنت ها و سختی ها قرار داشتند و اکنون نجات پیدا کرده و تا حدودی به قدرت رسیده اند، لازم است در تعامل و روابط خود با اهل سنت به شکلی برخورد نمایند که این احساس باطل در آنها تقویت نشود و آنان خیال نکنند که اکنون شیعیان درصدد انتقام از آنان می‎باشند. بدیهی است تقویت این احساس موجب شعله ور شدن بیشتر جنگ داخلی و گسترش آن خواهد شد.

در چنین شرایطی لازم است ملت مظلوم عراق، حکومت مردمی و منتخب خود را تقویت کند و از هر آنچه موجب فتنه و اختلاف داخلی و جنگ طائفی می‎باشد، پرهیز نماید.

از حضرت امیر(ع) نقل شده که فرمودند: "شیر سرکش از سلطان و حاکم ظالم بهتر است. و حاکم ظالم از فتنه دائمی و مستمر بهتر می‎باشد." ملت مظلوم عراق بدانند که

ناوبری کتاب