صفحه ۱۱۲

«23»

پاسخ به سؤالات مجله عراقی "قطوف" درباره اوضاع عراق

138593

حضرت آیت الله العظمی منتظری

ضمن تشکر، مستدعی است به سؤالات مجله "قطوف" پاسخ فرمائید:

جنگ داخلی در عراق و ریشه های عقیدتی آن

سؤال 1 - نظر جنابعالی نسبت به اوضاع جاری عراق چیست ؟

سؤال 2 - به نظر شما آیا آنچه در عراق جریان دارد یک امر طبیعی است که پس از سقوط هر نظام طاغوتی و استبدادی پیش می‎آید، یا اینکه نتیجه دخالت های بیگانه در اسقاط نظام طاغوتی می‎باشد؟

( بسم الله الرحمن الرحیم)

[ نگرانی از تجزیه عراق در اثر تشدید جنگ شیعه و سنی ]

ج 1 و 2 - اوضاع جاری در عراق و تشدید جنگ طائفی بین شیعه و سنی که در اثر آن هر روز شاهد ریخته شدن خون افراد بیگناه می‎باشیم موجب تأسف و ناراحتی برای هر انسان با غیرتی شده است، اعم از عراقی و غیرعراقی. شکی نیست که ادامه این وضع اسفناک برای ملت و دولت عراق خطرناک می‎باشد و خدای ناکرده ممکن است به تجزیه عراق منتهی گردد. چیزی که به نفع اجانب اشغالگر می‎باشد و آنان درصدد آن بوده اند.

[ ریشه های جنگ سنی و شیعه در عراق پس از صدام ]

البته پس از سقوط نظام طاغوتی صدام و منحل شدن ارتش و دستگاههای امنیتی

ناوبری کتاب