صفحه ۱۱۰

است و می‎بایست با اطلاع رسانی صحیح بیش از پیش حقایق آشکار و ممتاز گردند القاء شبهات ویرانگر و تهمت های ناروا در بخش های مختلف فرهنگی، دینی، سیاسی افزایش پیدا نموده است.

جوانان باید خود بر این نکته آگاهی یافته و مطالب به ویژه علوم و معارف اسلامی را از مخازن اصلی آن دریافت نمایند.

ان شاءالله موفق باشید

1385725
دفتر آیت الله العظمی منتظری

ناوبری کتاب