صفحه ۱۰۴

داریم. غافل از اینکه رهبر در مقابل خبرگان مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد. شما هستید که او را نصب کرده اید. آیا شما در مقابل او مسئولیت دارید؟ وقتی مسئولان خبرگان اینجور اظهارنظر می‎کند حساب بقیه روشن است.

ان شاءالله مؤید باشید، و دلسرد هم نشوید هیچ وقت هم با جنگ و دعوا کار پیش نمی رود. با زبان خوش و با ملایمت انجام وظیفه کنید.

ان شاءالله موفق باشید.

ناوبری کتاب