صفحه ۱۰۳

پرسش و پاسخ:

‏ حاج آقا فکر نمی کنید تمام این مشکلات ناشی از ساختار سیاسی کشور یعنی ولایت فقیه باشد که آقای آیت آن را مطرح نمود؟!

[ شهید آیت مبدع ولایت فقیه نبود]

مبدع بحث ولایت فقیه آن گونه که می‎گویند شهید آیت بود صحیح نیست، بنده و مرحوم دکتر بهشتی بیش از همه از این تئوری دفاع می‎کردیم و پیش از آن آیت الله خمینی (ره) در نجف پیرامون آن بحث کرده بودند. ولی ولایت مطلقه را هیچ وقت ما نگفتیم. آقایان آمدند در بازنگری ولایت مطلقه گفتند و من هم رأی ندادم. نامه هم آن روز نوشتم در این رابطه.

در هر حال امیدوارم افراد بیگناه را که در زندان نگه می‎دارند آزاد کنند. کسی را نزد حجاج آوردند گفت: این را اعدام کنید ! گفت: چرا مرا اعدام کنند گفت: می‎دانم تو گناهی نداری اما می‎خواهیم تو را اعدام کنیم تا دیگران عبرت بگیرند. حالا هم آقایان یک موسوی خوئینی یا یک اکبر گنجی را زندانی می‎کنند که به خیال خودشان دیگران را ساکت کنند نمی دانند که در دل دیگران عقده ایجاد می‎کنند و این عقده ها یک روزی سر باز می‎کند.

‏ در مورد خبرگان اگر صلاح می‎دانید دوستان مایلند نظر شما را بدانند.

[ رهبر در مقابل خبرگان مسئول است نه خبرگان در برابر رهبر]

خبرگان آنچه در شرح وظیفه شان آمده عمل نمی کنند و به آنها اشکال وارد است. چهار پنج سال پیش که من در همین خانه محصور بودم در یکی از جلسات خبرگان، رئیس خبرگان در نطق افتتاحیه اش گفت: ما در مقابل خدا و مقام رهبری مسئولیت

ناوبری کتاب