صفحه ۱۰۱

شکنجه اش کرده اند، چه اعترافی می‎خواهند از او بگیرند؟! به نظر می‎رسد دستی در کار هست در بین نیروهای امنیتی و قضایی که نمی خواهند اوضاع آرام و بدون بحران باشد.

[ خشونت علیه من و اطرافیانم به جرم نصیحت به حاکمان ]

شما ملاحظه کنید بنده در دوران مبارزه زندان رفته ام، فعالیت داشته ام و در میان طلبه ها هیچکدام به اندازه من نسبت به مرحوم امام وفاداری نداشت. زمانی که ایشان در ترکیه یا نجف تبعید بودند کسانی از ایشان انتظاراتی حتی مالی داشتند اما به ایشان دسترسی نبود من حتی شهریه خودم را که می‎گرفتم می‎دادم به آنها که مثلا ناراضی از ایشان نباشند. علاوه بر خودم خانواده و فرزندانم از ایشان دفاع می‎کردند. با این سوابق برای اینکه یک روزگاری بنده نصایحی را از سر دلسوزی مطرح کردم واقعیتی را بیان کردم و گفتم بعضی افراد که صالح بعضی مقامها نیستند نباید مدعی باشند در پی آن برخوردهای تند و خشنی شد که هنوز هم ادامه دارد. الان همین حسینیه شهدا که محل تدریس فقه بود - و برخی از همین آقایان هم می‎آمدند - تفسیر و مراسم سوگواری و روضه خوانی برقرار بود نزدیک 9 سال است بسته اند و عکس امام و آقای خامنه ای را به دیوارش نصب کرده اند و با اینکه ما با کمبود جا مواجه هستیم آن را با همان حالت فجیع و خراب بسته اند. به گونه ای که هر کس مشاهده می‎کند متأثر می‎شود و این گذشته از برخی تضییقاتی است که برای افراد مرتبط و برخی مقلدان انجام می‎دهند. مثلا یکی از افراد بیت من برای گرفتن امتیاز تاکسی اقدام کرده است تا از آن طریق امرار معاش کند، اما گفته اند چون شما در دفتر فلانی رفت و آمد می‎کنید نمی توانیم به شما تاکسی بدهیم.

درباره انتخابات آینده هم اینقدر تبلیغ می‎کنند که مردم رغبت کرده در انتخابات شرکت کنند با این برخوردهایی که می‎شود مردم میلی برای شرکت نخواهند داشت. من به آقایان می‎گویم حکومت مال خودتان کسی به آن طمع ندارد اما بیایید در

ناوبری کتاب