صفحه ۹۸

[ طرح اشکالات به آموزه های دینی ]

ایشان در رابطه با طرح اشکالات به آموزه های دینی فرمودند:

در جراید نباید به دین و بزرگان دین و مردم توهین شود و یا به نشر اکاذیب بپردازند، ولی اگر در امور دینی هم مطالبی مورد اشکال یا سؤال است می‎توان آنها را به عنوان سؤال مطرح نمود و پس از طرح اشکالات، آنها را با منطق و دلیل جواب داد؛ و افراد متخصص و متبحر مسائلی را که ممکن است درک آنها برای برخی از اقشار جامعه مشکل باشد تبیین نمایند. این بهترین روش در برخورد با اشکالات و سؤالات است؛ زیرا بخواهیم یا نخواهیم اشکالات در بین نسل جوان درس خوانده مطرح است و سکوت در برابر آنها روا نیست.

ایشان تلاشهای طاقت فرسای روزنامه نگاران را ستوده و فرمودند:

امیدوارم همان گونه که ارباب جراید استقامت داشته اند و با سختی ها ساخته اند باز هم استوار باشند و بدانند فعالیت ها و استقامت آنها باعث اجر اخروی است. در اصول کافی آمده که از پیامبراکرم (ص) سؤال شد: "من أحب الناس الی الله" محبوبترین مردم نزد خدا چه کسی است ؟ حضرت فرمودند: "أنفع الناس للناس" آن که نفعش برای مردم بیشتر باشد؛ و چه نفعی بالاتر از این که انسان نفع فرهنگی به جامعه برساند و در جهت اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و آگاهی جامعه کوشا باشد.

[ اختناق و سانسور موجب عقب ماندگی کشور و جامعه می‎شود]

ایشان اختناق و سانسور را موجب عقب ماندگی کشور و جامعه دانسته و فرمودند:

حاکمیت جو اختناق و خفقان در جامعه بر خلاف مسیر طبیعت است و در فلسفه گفته شده: "القسر لا یدوم" یعنی حرکت بر خلاف طبیعت دوام ندارد. آنچه می‎ماند بی آبرویی برای خودمان در داخل و خارج است، و ایجاد چنین وضعیتی به

ناوبری کتاب