صفحه ۹۵

اگر بنا باشد که جراید تنها منعکس کننده نظر مسئولین باشد و به بیان واقعیت ها پرداخته نشود و در مواردی مطالب خلاف واقع منتشر شده و با واقعیت ها از جنبه سانسوری آن برخورد کنند، یقینا نبود چنین جرایدی بهتر از بودن آنها می‎باشد؛ چون در دوران خفقان و سانسور، رسالت واقعی مطبوعات انجام نپذیرفته و جامعه حتی از ملموسترین نظرات و واقعیت ها نیز محروم خواهد ماند و فرهنگ جامعه به بیراهه خواهد رفت.

[ انتقاد شاه بیت آزادی مطبوعات است ]

ایشان با اشاره به شعارهای اولیه انقلاب چون "استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی" فرمودند:

انتقاد، شاه بیت آزادی مطبوعات است. اگر جراید نتوانند انتقاد کنند و در هر مقطع زمانی با انواع و اقسام خطوط قرمز مواجه باشند، نمی توان گفت کشور ما کشوری است که در آن مطبوعات، آزادی دارند؛ چون آزادی مورد نظر وسیع و عمومی است و شامل آزادی مخالفان نیز می‎باشد. نخبگان جامعه در حوزه های مختلف صاحب رأی و نظر و اندیشه هستند و باید از این وسیله و زمینه استفاده کنند و بتوانند آزادانه نظرات خویش را بیان دارند. اگر بر فرض انتقادات و مطالب هم دارای اشکال است، نباید به نام قانون و با حربه توقیف به مصاف آنها رفت؛ که متأسفانه این رویه در سالهای اخیر اعمال شده و بیش از هشتاد نشریه به محاق توقیف رفته اند، که این گونه توقیف ها نه منطقی نه عقلی و نه شرعی است و به حیثیت و آبروی کشور ما در سطح جهان ضربه سنگین وارد نموده است. آقایان توجه ندارند که بستن یک روزنامه به معنای سلب حقوق هزاران خواننده آن و بیکارنمودن همه کارگزاران و نویسندگان آن روزنامه می‎باشد، در صورتی که با یک تذکر دوستانه ممکن است مشکل حل شود.

ناوبری کتاب