صفحه ۹۱

جهان سرمایه داری بیش از هر چیز درصدد غارت و چپاول منابع و مغزهای کشورهای در حال توسعه است. طلای سیاه هنوز چشم طمع دنیاداران را کور می‎کند.

7 - در طی ده سال اخیر این دومین بار است که رژیم عراق مورد حمله مستقیم آمریکا قرار می‎گیرد. یکی دو سال قبل نیز رژیم طالبان در افغانستان در نبردی نابرابر توسط آمریکا ساقط شد. تجربه طالبان در افغانستان و صدام در عراق اثبات می‎کند که صرف ضد آمریکا بودن و شعار علیه آمریکا دادن و حتی با آمریکا جنگیدن دلیل حقانیت و مشروعیت نیست.

8 - در ضمن توجه شود که ما نه با ملت بزرگ آمریکا و نه با دولت آن سر جنگ نداریم؛ هدف ما دفاع از حق و حقوق مظلومین است. اعتراض ما به تجاوزات و قلدریهای دولت آمریکاست که عملا تحت نفوذ صهیونیست های آن کشور اداره می‎شود و جوانان و ثروت کلان آمریکا را فدای خواسته های تجاوزکارانه و نامشروع آنان می‎کند و به طور کلی بر آبروی آمریکا در جهان خط بطلان می‎کشد؛ و لذا بر ملت بزرگ آمریکا لازم است بیش از سایر ملل در راه خاموش کردن آتش این جنگ خانمانسوز قدم بردارند.

9 - سلامت و مشروعیت یک حکومت قبل از تدوین سیاست خارجی مستقل نیازمند رعایت سه شرط ذیل در سیاست داخلی است:

الف: تحصیل رضایت شهروندان، اعتنا به نظر اکثریت و افکار عمومی در سیاست های کلان و انتخاب مجریان و کارگزاران اصل نظام از ناحیه اکثریت مردم.

حکومتی که مورد رضایت جامعه خود نباشد نه مشروعیت دارد و نه ثبات.

با زور نه اسلام تقویت می‎شود و نه حاکمیت؛ و حتی حاکمیت رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین (ع) نیز با بیعت و رضایت مردم استقرار یافت.

ب: در پیش گرفتن عدالت و قسط در اداره کشور و پرهیز از هرگونه ظلم و تجاوز به حقوق شهروندان و بستن راه هرگونه رویه ظالمانه و تواءم با تبعیض.

ج: مدیریت عاقلانه و به کارگیری تدبیر و عقلانیت و علم در اداره جامعه. در

ناوبری کتاب