صفحه ۹۰

5 - سرنوشت کشور عراق می‎باید به دست ملت عراق تعیین شود. این حق مسلم شهروندان عراقی است که با نظارت و کمک سازمان ملل متحد در مورد حکومت آینده عراق تصمیم گرفته و از طریق یک همه پرسی کاملا آزاد، نظام مطلوب مردم انتخاب شود. آمریکا و انگلیس چکاره اند که از آن سر دنیا می‎خواهند برای مردم عراق تصمیم بگیرند؟! هیچ مسلمان شرافتمندی، هیچ عرب غیوری و هیچ آزاده ای این خفت را نمی پذیرد.

بر برادران و خواهران عراقی لازم است - ضمن صبر و استقامت - از هر گونه همکاری با طرفین این جنگ باطل بپرهیزند. مردم مسلمان عراق نشان داده اند اگر چه از صدام و رژیم بعث عراق متنفرند ولی هرگز به متجاوزین آمریکایی و انگلیسی نیز خوشامد نخواهند گفت.

بر همه مسلمانان و حق طلبان فرض است که از هر راه ممکن برای خاموش کردن آتش این جنگ اقدام نمایند؛ و بر کنفرانس اسلامی است که ضمن محکوم کردن سریع این تجاوز آشکار به یک کشور اسلامی، از حقوق انسانی شهروندان عراقی دفاع کند.

مردم جهان از سازمان ملل متحد و شخص دبیر کل آن آقای کوفی عنان انتظار دارند همه مساعی خویش را برای پایان دادن به این جنگ تحمیلی نابرابر و دفاع از حقوق تضییع شده مردم عراق به کار گیرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز لازم است در اسرع وقت برای مهار این فاجعه انسانی در عراق دست به کار شود.

6 - به نظر می‎رسد اهداف اصلی آمریکا و انگلیس از تهاجم اخیرشان - در ورای تبلیغات اعلام شده - دو هدف اساسی ذیل می‎باشد:

الف: تقویت و حفظ غده سرطانی اسرائیل و توسعه آن که خود موجد آن بوده اند، زیرا سلاحهای عراق می‎توانست در آینده علیه اسرائیل به کار گرفته شود. صهیونیسم جهانی بیش از این نمی توانست این تهدید بالقوه را تحمل کند.

ب: سیطره بیشتر بر نفت خاورمیانه و از جمله منابع غنی و استراتژیک عراق.

ناوبری کتاب