صفحه ۸۹

3 - بهانه های آمریکا و انگلیس برای حمله به عراق فاقد وجاهت قانونی و شرعی است.

اولا: اگر دارا بودن سلاح کشتار جمعی جرم است، خودشان اولین مجرمان این میدانند. جهان هنوز فاجعه هیروشیما و ناکازاکی را فراموش نکرده است؛ به علاوه نخستین دولت مسلح به چنین سلاحهای مخوف در خاورمیانه دولت غاصب و نامشروع اسرائیل است که زیر نظر مستقیم آمریکا و انگلستان مسلح شده و آزادانه مشغول قتل عام فلسطینیان مظلوم است. بین صدام عراقی و شارون اسرائیلی چه فرقی است که یکی باید بلافاصله خلع سلاح شود و دیگری هر روز از دیروز مسلح تر؟!

ثانیا: اگر غیر مردمی بودن رژیم صدام جرم است، کدام یک از متحدین آمریکا و انگلیس را در خاورمیانه سراغ دارید که حکومتش صددرصد مردمی و همراه با آزادی اقشار جامعه آنان می‎باشد؟! به علاوه چگونه می‎توان با جنگ و زور و تخلف از قانون و اخلاق، مردم سالاری و حقوق بشر را در جامعه مستقر کرد؟!

مردم سالاری امری درون زا، خودجوش، تدریجی و محتاج به زیرساختهای نهادی می‎باشد.

و ثالثا: جانی بودن صدام و صدامیان هیچ گاه مجوز موشک باران و بمباران مستمر شهرهای گوناگون عراق و کشتار بیرحمانه مردم غیرنظامی نمی باشد.

وارد کردن این همه خسارتهای جانی و مالی بر کشور مسلمان عراق به هیچ نحو قابل توجیه عقلی و منطقی نیست.

4 - جنگ آمریکا و انگلیس و هم پیمانان آنها علیه رژیم عراق نبرد حق علیه باطل نیست، حتی دفع افسد به فاسد هم نیست، بلکه جنگ ظالم با ظالم و نبرد فاسد با فاسد می‎باشد. هرگونه همکاری با آمریکا و انگلیس در این تهاجم حرام و معاونت جائر محسوب است. کشورهایی که زمین در اختیار آمریکا قرار داده و به پایگاه نظامی آمریکا علیه عراق تبدیل شده اند از قبیل کویت، یا فضای خود را به متجاوزین سپرده اند مانند ترکیه، خبطی بزرگ مرتکب شده اند و در کشتار مردم بی گناه عراق شریک می‎باشند. مردم غیور منطقه هرگز این خوش خدمتی به استکبار جهانی را فراموش نمی کنند.

ناوبری کتاب