صفحه ۸۸

کمک کشورهای دیگر و از جمله آمریکا و انگلیس - بر مردم ایران تحمیل کرد.

نام صدام در ایران و عراق یادآور قساوت و سبعیت و ناجوانمردی است. در همین جنگ بود که برای نخستین بار بمب های شیمیایی علیه رزمندگان ایرانی و شهروندان بی دفاع عراقی به کار گرفته شد و فریاد مظلومیت ملت و دولت ایران و مظلومین عراقی به جایی نمی رسید.

صدام برای دومین بار با حمله به همسایه دیگر خود کویت پای آمریکا را به منطقه کشانید. صدام نه وجاهت ملی دارد و نه مشروعیت دینی. او به واسطه ظلم ها و جنایاتی که نسبت به مردم عراق و همسایگانش روا داشته هیچ قابل دفاع نیست و صلاحیت ریاست بر کشور کهنسال و مسلمان عراق را ندارد.

رژیم بعث عراق نیز هیچ گاه مورد انتخاب اکثریت جامعه مسلمان عراق نبوده است. قتل عامها، ویران کردن شهرهای ایران و عراق و کویت و سایر جنایات به گونه ای است که صدام و حزب بعث او در افکار عمومی جهانیان و حتی در نزد مردم عراق جنایتکار جنگی محسوب می‎شوند.

2 - اگر دولتی حقوق انسانی شهروندان خود را نقض کند و مقررات بین الملل را که برحسب عقل و منطق تنظیم شده باشد زیر پا بگذارد، وظیفه جامعه جهانی و مجامع بین المللی و بویژه سازمان ملل متحد است که از طرق پیش بینی شده در قوانین بین الملل، رژیم متجاوز و متخلف را نخست در دادگاه صالحه محاکمه و در صورت محکومیت مورد مجازات قرار دهد. به شرط صدور محکومیت رئیس یک رژیم در دادگاه صالح بین الملل، اقدام نظامی جامعه جهانی به رهبری سازمان ملل متحد به عنوان آخرین راه حل قابل پذیرش است؛ و هرگونه اقدام نظامی خارج از چهارچوب قانونی فوق مردود و ترویج هرج و مرج و قلدری و زورمداری خواهد بود.

حمله آمریکا و انگلستان به عراق هیچ یک از تمهیدات حقوقی فوق را طی نکرده است، بلکه آنان با دور زدن سازمان ملل متحد و زیر پا نهادن ضوابط حقوق بین الملل، جنگی غیرقانونی و غیراخلاقی را علیه ملت عراق آغاز کرده اند.

ناوبری کتاب