صفحه ۸۳

[ اعتقاد به چشم زخم ]

ج 14 - چشم زخم از قبیل تأثیر برخی ارواح خبیثه در برخی امور است. و بدیهی است روح انسان ممکن است پاک و منزه و یا آلوده به انواع آلودگی های روحی و فکری باشد، و هر کدام نیز درجاتی دارد. و تأثیر اراده و روح انسان در امور در جای خود ثابت شده و عقلا نیز اشکالی ندارد. و رمز کرامات و معجزات نیز همین تأثیر قوت اراده نبی یا ولی است که به اذن خداوند در مواقعی عمل می‎کند. و نیز از این قبیل است تصرفات روحی برخی مرتاضین.

و بنابر نظر مفسرین شیعه و سنی آیه شریفه: (و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم...) (سوره قلم، آیه 51) در رابطه با چشم زدن به پیامبراکرم (ص) توسط کفار نازل شده است؛ و مراد از "ازلاق به ابصار" که در آیه ذکر شده است همان چشم زدن می‎باشد. و در روایتی توسط جابر از پیامبراکرم (ص) نقل شده است که چه بسا چشم، انسان را روانه گور و شتر را داخل دیگ می‎نماید.

(تفسیر المیزان، ج 19، ص 391؛ و ترجمه آن: ج 19، ص 648).

[ زندان و زندانی سیاسی از دید اسلام ]

ج 15 - اساسا در اسلام زندان در موارد خاصی و تحت شرایط خاصی تجویز شده است که تفصیل آن را در جزوه پاسخ به سؤالات آقای دکتر محسن کدیور بیان کرده ام. و زندانی نمودن مخالفان سیاسی و عقیدتی که با شیوه های غیر مسلحانه فعالیت می‎کنند، در زمان پیامبراکرم (ص) و حضرت امیر(ع) سابقه نداشته است؛ و با این که از ناحیه منافقین یا خوارج - بجز انتقاد - کارشکنی های زیادی علیه پیامبر(ص) و حضرت امیر(ع) صورت می‎گرفت، ولی تا زمانی که اقدام مسلحانه ای از طرف آنان انجام نمی شد برخوردی با آنان به عمل نمی آمد.

ناوبری کتاب