صفحه ۸۱

[ حق طلاق ]

ج 10 - اصولا در اسلام طلاق در اختیار شوهر می‎باشد؛ ولی اگر زن بخواهد حق طلاق داشته باشد می‎تواند ضمن عقد ازدواج شرط کند که او از طرف شوهر وکیل بلاعزل باشد که چنانچه اموری را که با شوهر شرط کرده انجام ندهد یا حقوق او را تأمین ننماید، زن بتواند خود را از طرف شوهر طلاق دهد. و در این صورت دیگر شوهر نمی تواند حق طلاق را از زن سلب نماید.

[ مشروعیت رهبر]

ج 11 - در مشروعیت حاکم و رهبر در زمان عدم حضور امام معصوم (ع) دو نظر وجود دارد: یکی نصب و دیگری انتخاب. مطابق نظر اول، رهبر که باید - علاوه بر شرایطی که در جای خود ذکر شده - کارشناس مسائل دینی یعنی فقیه باشد، از طرف شارع نصب شده است و مردم باید از او تبعیت نمایند و انتخاب آنان تأثیری در مشروعیت او ندارد و نمی توانند اختیارات او را محدود نمایند. ولی مطابق نظر دوم، این مردم هستند که باید رهبر را انتخاب نمایند و اگر رهبر واجد شرایط باشد و مردم او را انتخاب نکنند رهبری او نه مشروعیت می‎یابد و نه تحقق عملی. اینجانب در کتاب "ولایة الفقیه" نظر دوم را ارائه و نظریه نصب را رد کرده ام.

مطابق نظریه انتخاب، مردم هم در انتخاب رهبر و هم در تداوم رهبری او و هم در محدود نمودن زمان رهبری و تعیین شرایط مشروع دیگر و نیز در نظارت بر عملکرد او حق اظهارنظر و تعیین سرنوشت خواهند داشت. همچنین بر اساس این نظریه مردم می‎توانند وظایف رهبری را - که در سه حوزه افتاء، اجرا و قضا جریان می‎یابد - تفکیک کرده و هر یک را به فرد یا افراد واجد شرایط واگذار نمایند.

[ ملاک بلوغ دختر]

ج 12 - ملاک اصلی بلوغ دختر همان رشد جسمی و روحی اوست و این رشد

ناوبری کتاب