صفحه ۸۰

- هرچند باطل باشد - معتقد و پایبند باشند و نسبت به انتخاب آن مذهب تحقیق لازم را انجام داده و جحد و عنادی نداشته باشند و عمل صالح انجام دهند، مأجور و مصون از عذاب خواهند بود.

[ ازدواج با اهل کتاب و حکم ذبیحه آنان ]

ج 8 - اسلام ازدواج اهل کتاب را به رسمیت می‎شناسد؛ یعنی آثار مربوطه را بر ازدواج آنان مترتب می‎کند. و ازدواج مسلمانان با زنان اهل کتاب نیز با شرایطی صحیح می‎باشد، و تفصیل آن در کتابهای فقهی مذکور است. ولی خوردن ذبایح آنان را برای مسلمانان جایز نمی داند؛ زیرا یکی از شرایط حلال بودن ذبیحه، مسلمان بودن ذابح می‎باشد. البته ظاهر آیه 5 سوره مائده که می‎فرماید: (و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم) شامل ذبایح اهل کتاب نیز می‎شود، و مقتضای آن حلال بودن آنها برای مسلمانان می‎باشد؛ ولی عموم آیه فوق به وسیله روایاتی که دلالت بر شرط بودن اسلام در ذابح دارد تخصیص می‎خورد، و تخصیص عمومات قرآن با روایات صحیح امری است متداول که نظیر آن در موارد زیادی در فقه دیده می‎شود.

[ معنای تقلید]

ج 9 - اولا باید دانست که تقلید در اصول دین و اعتقادات صحیح نمی باشد و تنها در فروع دین و احکام عملی است که تقلید راه دارد. و ثانیا تقلید در فروع دین از قبیل رجوع به کارشناس و متخصص می‎باشد، نه از قبیل تقلید کورکورانه. و تقلید به این معنا امری است عقلایی که تمام عقلای جهان در هر کاری که نمی دانند - بویژه در امور مهمه - به اهل فن و کارشناس مورد اعتماد خود مراجعه می‎کنند، و منحصر به مسائل شرعی نیست؛ و عقلا در این مراجعه به نظر متخصص مورد اعتماد، اطمینان شخصی پیدا می‎کنند؛ و اگر فرضا به هر دلیل مطمئن نشوند مراجعه نمی کنند. تقلید در مسائل شرعی نیز چنین است.

ناوبری کتاب