صفحه ۷۷

[ حق اظهارنظر برای همه ]

ج 1 - از دیدگاه اسلام همه افراد و گروهها حق سخن گفتن و فعالیت را - تا زمانی که به حقوق دیگران تجاوز نشود - دارا می‎باشند؛ و سلب این حق به هیچ وجه جایز نیست. و چون این آزادی حقی خدادادی و فطری است، مردم نیز نمی توانند آن را از خود سلب نمایند و خلاف فطرت خدادادی عمل کنند.

[ محارب و برانداز کیست ؟]

ج 2 - محارب کسی است که با زور سلاح، امنیت مردم یا حکومت مردمی را سلب نماید و به حقوق و اموال و اعراض جامعه تجاوز مسلحانه نماید. و انتقاد از حکومت هیچ ربطی به براندازی و محارب بودن ندارد. البته در انتقاد نیز باید حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی رعایت گردد و کسی مورد هتک و توهین و افترا قرار نگیرد، ولی در صورت ارتکاب عناوین فوق - یعنی توهین و افترا - نیز عنوان محاربه صادق نیست. برای توضیح بیشتر در این زمینه می‎توان به پاسخ های اینجانب به پرسش های آقای دکتر محسن کدیور در سایت اینجانب مراجعه نمود.

[ آیا اسلام با قدرت شمشیر وارد ایران شد؟]

ج 3 - اولا: بنابر نص قرآن کریم که فرموده: (لا اکراه فی الدین) و نیز آیات دیگری همچون آیه 99 سوره یونس و 88 سوره اعراف، در قبول و اعتقاد به دین و عمل به آن نباید هیچ اجبار و اکراهی در میان باشد.

ثانیا: بنابر شهادت تاریخ، قدرت نظامی مسلمانان در هنگام مسلمان شدن ایرانیان قابل مقایسه با قدرت نظامی حکومت شاهنشاهی و کهن ایران نبود؛ علاوه بر این که مسلمانان از نظر تجربیات جنگی در مقایسه با حکومت ایران بسیار ضعیف و کم اطلاع بودند. بنابراین نمی توان شکست ایران را مرهون قدرت شمشیر و سلاح مسلمانان دانست.

ناوبری کتاب