صفحه ۷۶

9 - معنای تقلید مشاورت است یا کورکورانه عمل کردن ؟

10 - آیا زن نیز حق طلاق دادن و گرفتن دارد؟

11 - آیا مردم حق انتخاب رهبر و نظارت بر رهبر را در اسلام دارند؟

12 - آیا ازدواج دختر با سن 9 سالگی پیام اسلامی است ؟ و آیا اعتقاد داشتن این که زنان صدر اسلام با سن 14 و یا 16 سالگی ازدواج کرده اند کفر محسوب می‎شود؟

13 - آیا ازدواج غیر دائم (صیغه) نباید ثبت بشود و تعداد آن بی نهایت است ؟ و شرط عدالت در آن نمی باشد؟

14 - آیا اعتقاد به چشم زخم (چشم زدن) در اسلام وجود دارد و یا این که خرافات حساب می‎شود؟

15 - آیا در اسلام زندان به عنوان مجازات وجود دارد؟ آیا در اسلام اصلا زندانیان سیاسی معنا دارد؟

16 - آیا در زمان پیامبر سنگسار شده است ؟ و آیا در اسلام سنگسار داریم ؟

17 - آیا در اسلام شکنجه مفهومی دارد؟ و آیا شکنجه خلاف قوانین اسلامی نیست ؟ شکنجه روحی آیا حرام است ؟

18 - آیا در اسلام موسیقی حلال داریم ؟

19 - آیا در اسلام ترور داریم ؟ آیا می‎شود فردی را ترور شخصیتی کرد به نام خدمت به اسلام ؟

20 - کسی که دین و مذهب خود را تغییر می‎دهد، محکوم به مرگ باید بشود؟

21 - آیا در بلاد غیر مسلمان می‎توان حد را جاری نکرد که به اسلام برنگردد و افکار عمومی به اسلام بدبین نشوند؟

( بسم الله الرحمن الرحیم)

جناب آقای علاءالدین دام توفیقه

پس از سلام و اعتذار از تأخیر جواب در اثر کسالت های مختلف و هجوم پرسش های گوناگون و رفت و آمدهای زیاد پس از رفع اجمالی حصر، به نحو اختصار جوابهایی را یادآور می‎شوم، و تفصیل در نامه نمی گنجد.

ناوبری کتاب