صفحه ۶۹

ایشان ضمن اظهار تأسف از استنکاف برخی آقایان علما از دیدار و گفتگو با نهادهای مربوط به حقوق بشر، علت آن را نهاد غیرقانونی و دخالت های ناروای دادگاه ویژه روحانیت دانستند که موجب خدشه دار شدن عظمت و استقلال حوزه ها و روحانیت و مرجعیت شده است، به گونه ای که به جای این که برحسب حدیث شریف: "الملوک حکام علی الناس، والعلماء حکام علی الملوک" علما حکام بر ملوک و قدرتمندان باشند، ملوک و قدرتمندان حکام بر علما شده اند. کلمه "ملوک" کنایه از قدرتمندان است.

ایشان در پایان ضمن اشاره به برخی موارد نقض حقوق بشر، از کمیسیون حقوق بشر اسلامی در فرایند احقاق حقوق اساسی شهروندان تقدیر و تشکر کردند.

1381128
دفتر آیت الله العظمی منتظری

ناوبری کتاب