صفحه ۶۸

جمع آوری و به آن ترتیب اثر داده شود، وگرنه با انحصار و مطلق انگاری، جامعه از آنچه هست بدتر خواهد شد و ارزشی باقی نخواهد ماند. کشور متعلق به همه مردم است و همه نسبت به حاکمیت و روش حاکمیت آن حق اظهارنظر دارند.

[ دنیای امروز دنیای رسانه هاست ]

ایشان دنیای امروز را دنیای رسانه ها دانسته و این که دنیا یک دهکده کوچک است را عین واقعیت دانستند و فرمودند:

نمی توان امروزه نظرات و اندیشه ها را محدود و محصور کرد. برخی به این باور نرسیده و گویی در 500 سال قبل زندگی می‎کنند.

ایشان لزوم شناخت و بیان واقعیت های جامعه را ضروری دانسته و از برخی مسئولین که در اظهار نظرات خویش واقعیات جامعه را بیان نکرده و یا آن را وارونه منعکس می‎کنند انتقاد نمودند.

آیت الله العظمی منتظری ضمن تأکید بر فعالیت های فرهنگی، آموزشی و اطلاع رسانی کمیسیون حقوق بشر گفتند:

برای تسریع در رعایت حقوق بشر نبایستی از تفاهم و تعامل با مجامع بین المللی غافل باشید؛ چون برخی از حکومت ها متأسفانه به تذکرات و فشارهای داخلی بی اعتنا هستند ولی به واسطه فشارهای خارجی و بین المللی مجبور به رعایت حقوق شهروندان می‎شوند و به فشارهای آنها ترتیب اثر می‎دهند.

[ لزوم هم اندیشی علمای دین با نهادهای مربوط به حقوق بشر]

معظم له راه حل مشکلات موجود در تعامل دین با حقوق بشر را هم اندیشی و مشورت علمای دین دانسته و خواستار آن شدند که برای حل معضلات اجتماعی علما و بزرگان با یکدیگر به مشورت و تبادل نظر بپردازند.

ناوبری کتاب