صفحه ۶۷

متعرض آنان شود"؛ ولی ما به محض این که کسی انتقاد یا اظهارنظری داشته باشد متعرض او می‎شویم و به مجرد ورود به کشور او را در فرودگاه بازداشت می‎کنیم و با این اعمال به وسیله رسانه های جهانی این گونه در دنیا مطرح می‎شود که در کشور ما کسی حق اظهارنظر ندارد.

ایشان برخی عملکردها را موجب بدبینی مردم و نسل جوان به اسلام، دین و ارزشهای اخلاقی دانستند و فرمودند:

هنگام پیروزی انقلاب و ورود آیت الله خمینی تمامی اقشار ملت خوشحال بودند، اما متأسفانه برخی حرکات که به نام دین انجام شده است موجب شده که از رغبت مردمی کاسته شود. علت آن هم این است که برخی برای حفظ قدرت خویش دین را وسیله قرار داده و از دین استفاده ابزاری می‎شود.

[ تأکید بر شعارهای اولیه انقلاب ]

ایشان ضمن تأکید بر شعارهای اولیه انقلاب چون "استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی" فرمودند:

مردم به خاطر معیشت انقلاب نکردند؛ آنها دیدند اسلام، آزادی و استقلالشان در خطر است لذا همه طبقات در انقلاب شرکت کردند. نباید وضعیت پس از انقلاب به گونه ای باشد که تنها اسمی از اسلام و آزادی باشد، در عین این که باید به مسائل اقتصادی نیز بها داد.

[ انتقاد از نهادهای فراقانونی ]

ایشان نهادهای فراقانونی که مانع از فعالیت برخی نهادهای قانونی چون مجلس می‎شوند را مورد انتقاد قرار داده و فرمودند:

نمی توان پذیرفت برخی از افراد عقل کل و دارای ملکه عصمت باشند و بقیه مردم هیچ؛ باید دیدگاههای اقشار مختلف - خصوصا نخبگان - با هر گرایشی

ناوبری کتاب