صفحه ۶۲

«11» گزارش رفع حصر(6) دیدار جمعی از روحانیون و افرادی که به دلیل فعالیت های سیاسی زندانی شده بودند.

1381122
( بسم الله الرحمن الرحیم)

در ابتدا از تمامی عزیزان، از اقشار مختلف مردم، برادران، خواهران، شاگردان و بستگان که به واسطه من حقیر دچار زحمات، صدمات و مشکلاتی شده اند، ضمن عذرخواهی تشکر می‎کنم، و لابد شاید در این رابطه وظیفه تشخیص داده اند اما اینجانب راضی به زحمت شما نبودم و همیشه دعاگوی شما بوده و هستم.

در همین جا لازم می‎دانم مطالبی را ذکر کنم:

[ مقام صابران ]

همان گونه که از آیات قرآن استفاده می‎شود قرآن می‎فرماید: (انما یوفی الصابرون أجرهم بغیر حساب) آنها که صابرند و بردبار اجر و مزد آنها بدون حساب پرداخت می‎شود. در هیچ عملی این گونه مزد و اجر وعده داده نشده که بدون حساب و کتاب باشد. تنها مقام صابران است، که این نشان از اهمیت صبر و تحمل در شداید و مشکلات دارد. صبر هم طبق برخی روایات به صبر در طاعت، صبر در معاصی و صبر در مصیبت تقسیم شده است، که انبیا و اوصیای الهی الگوهای ما در تمامی مراتب صبرند، و آنها به واسطه همین صبر و تحمل بود که دین خدا را حفظ کردند.

[ مبحث تقیه ]

مطلب دیگر این است که گر چه در روایات اقسامی برای تقیه ذکر شده و ما را به

ناوبری کتاب