صفحه ۵۹

[ وظایف شورای نگهبان ]

و یا مثلا چهار نفر در شورای نگهبان بگویند در فلان شهر و منطقه باید فلانی نماینده مردم باشد. این حکم زور است و ظلم به مردم آن منطقه می‎باشد. مردم خودشان افراد را خوب می‎شناسند. خود من در تصویب قانون شورای نگهبان بودم و اصل 99 را تصویب کردیم. در آنجا مطرح شد که در انتخابات رژیم سابق، شاه و دولت او تصمیم می‎گرفتند که نماینده نجف آباد مثلا حسن باشد و مردم نجف آباد حسن را نمی شناختند و به آنان تحمیل می‎شد. چه کار کنیم که جلوی این تحمیل ها را بگیریم که به مردم ظلم نشود و آزادی انتخابات تأمین شود؟ گفتیم مقدسترین نهاد شورای نگهبان است، آنان نظارت کنند تا جلوی ظلم و تحمیل مجریان را بگیرند.

تصویب اصل 99 برای این بود که مجریان انتخابات در انتخابات دخالت نکنند و بگذارند مردم در انتخاب نماینده خود آزاد باشند، نه این که آنان انتخابات را دو مرحله ای کنند. اول خودشان برای هر منطقه افرادی را مشخص و معین نمایند و سپس مردم آن منطقه ناچار باشند یکی از منتخبین آنان را انتخاب نمایند.

این امر برخلاف قانون اساسی و آزادی ملت است، مردم هر منطقه ای افراد صالح شهر خود را بهتر از چند نفر - هر چند فقیه - در شورای نگهبان می‎شناسند.

این چه زوری است که به مردم گفته می‎شود و هنوز می‎گویند و نسل جوان را از اسلام و روحانیت بیزار کرده و می‎کنند. چنین نیست که مردم بی دین یا سفیه باشند و آنان مجسمه اسلام یا قیم جامعه باشند. البته اصل شورای نگهبان نهاد مقدسی است و باید قداست آن حفظ شود ولی در حد وظایف قانونی خود، نه این که همه کاره کشور و قیم مردم باشد و مردم هیچ کاره باشند.

آنچه بر عهده شورای نگهبان است:

1 - لحاظ عدم مغایرت مصوبات مجلس شورا با موازین اسلامی و قانون اساسی.

2 - نظارت بر انتخاباتها جهت تأمین آزادی انتخابات و عدم تحمیل افراد

ناوبری کتاب