صفحه ۵۷

چیزی است که امیرالمؤمنین (ع) فرموده و وظیفه اسلامی است، منتها آنان عمل می‎کنند و ما عمل نمی کنیم.

در همین وصیتنامه امیرالمؤمنین (ع) (نامه 47) می‎فرماید: "الله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل به غیرکم" مواظب باشید که در عمل به قرآن، دیگران از شما سبقت نگیرند.

اگر قرار باشد امر به معروف و نهی از منکر به نحو وسیع در رأس فرائض باشد چنانکه از برخی احادیث استفاده می‎شود و مسائل کلی و اصولی اجتماع را شامل شود، و اگر بنا باشد این وصیت به نحو وسیع و صحیحی انجام شود، این امر بر تحزب سیاسی توقف دارد. بنابراین تحزب سیاسی یک واجب شرعی خواهد بود که باید فرهنگ آن در جامعه جا بیفتد. باید برای مردم جا بیفتد که اصل تحزب، هم واجب شرعی و هم واجب عقلی است.

[ استقبال از انتقادات سازنده ]

اگر می‎خواهید جامعه اصلاح شود و از استبداد نجات پیدا کنید، باید جامعه بپذیرد که بدون سر و صدا و بدون این که به یکدیگر توهین کنند از متصدیان امور انتقاد نمایند. معنای انتقاد این نیست که به یکدیگر اهانت کنند. معنایش این است که حقایق و واقعیات را بگویند و بنویسند و مردم را آگاه نمایند و با رقابت های سالم و عاقلانه وارد صحنه شوند. ما همه انسانیم و کرامت انسانی نسبت به همه باید حفظ شود.

[ اعتقاد به ولایت فقیه ]

این که آقایان شورای نگهبان شرایطی را برای کاندیداها ذکر کرده و در این رابطه بسیاری را رد می‎کنند، به آقایان باید گفت: این که شما می‎گوئید مثلا شرط نمایندگی مجلس اعتقاد به ولایت فقیه است، این غلط است. باید گفت که اگر راست

ناوبری کتاب