صفحه ۵۴

( بسم الله الرحمن الرحیم)

مسائلی را که جنابعالی مطرح فرمودید اگر بخواهیم به طور تفصیل در اطراف آنها صحبت کنیم ساعتها طول می‎کشد، بلکه شاید برای جواب به آنها نیاز به تألیف کتابی باشد.

[ امربه معروف و نهی ازمنکر و بی تفاوت نبودن نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی ]

من فرازی از وصیتنامه مولا امیرالمؤمنین (ع) خطاب به امام حسن و امام حسین (ع) و سایر فرزندان ایشان و هر کس که نامه آن حضرت به او برسد - که طبعا من و شما نیز مشمول آن می‎باشیم - را نقل می‎کنم: "اوصیکما و جمیع ولدی و أهلی و من بلغه کتابی بتقوی الله و نظم أمرکم... لاتترکوا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولی علیکم شرارکم ثم تدعون فلایستجاب لکم" (نهج البلاغه - نامه 47) "سفارش می‎کنم شما و همه اولاد و اهل خود و هر که را که نامه من به او برسد به حفظ حریم خدا و نظم امورتان و...، امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که بدان شما بر شما حاکم می‎شوند پس هرچه دعا کنید مستجاب نمی شود".

ظاهرا حضرت نمی خواهند بفرمایند اگر این دو فریضه الهی را ترک کنید خدا بر شما غضب می‎کند و به عنوان عقوبت و جزای عمل، بدان شما را بر شما مسلط می‎کند؛ بلکه منظور این است: اگر این دو فریضه الهی را در سطح وسیع ترک کنید نتیجه طبیعی و قهری آن حکومت نااهلان و زورگویان است.

افراد جامعه به یکدیگر وابسته و پیوسته اند و حکومت و قانون برای جامعه ضرورت دارد و خواه ناخواه تحقق می‎یابد.

اگر افراد نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی و آنچه در جامعه می‎گذرد بی تفاوت بوده و هرکس تنها به فکر مسائل شخصی خویش باشد، طبعا افراد سودجو و قدرت طلب فرصت را غنیمت شمرده و حاکمیت جامعه را تصاحب

ناوبری کتاب