صفحه ۵۲

مهندس لطف الله میثمی و آقای عمادالدین باقی نیز با معظم له دیدار و تبادل نظر کردند. باقی پس از دیدار با آیت الله العظمی منتظری گفت: "شیرینی دیدار با ایشان بر شیرینی آزادی از زندان ترجیح داشته و دارد".

فقیه عالیقدر در دیدار شاخه جوانان حزب مشارکت ایران اسلامی به سؤالات مختلف آنان پاسخ گفتند، که مشروح این دیدار در اطلاعیه بعدی به اطلاع خواهد رسید. خانواده مهندس عباس عبدی از دیگر دیدارکنندگان بودند که معظم له ضمن تفقد و دلجویی از آنان، آرزوی آزادی ایشان و تمامی زندانیان سیاسی را نمودند. آیت الله العظمی منتظری همچنین برای بازدید به بیوت حضرات آیات:

شبیری زنجانی، موسوی اردبیلی، صانعی، گرامی و امینی رفتند، و نیز در حسینیه آیت الله حاج سید محمد وحیدی حاضر شدند و ضمن گرامیداشت یاد آن مرحوم با منسوبین ایشان دیدار کردند.

13811127
دفتر آیت الله العظمی منتظری

ناوبری کتاب