صفحه ۴۷۱

خودمان تشکیلاتی داشته باشیم که آن تشکیلات هدفش این باشد که نسبت به اصلاح جامعه اقدام بکند و از فساد جلوگیری نماید؛ این همان امر به معروف و نهی از منکر است. و عرض کردم در رژیم سابق که اصلا کسی گوشش به این حرفها نبود واقعا آقایان نهضت آزادی اقدام کردند، اقدام خداپسندانه ای؛ و جمعیتی بودند که وظیفه شان را انجام دادند و هزینه اش را هم پرداختند. حالا در زمان ما، در جمهوری اسلامی آقایان خیال می‎کنند که حزب و تشکل بایستی تابع دولت باشد. می‎گویند چرا این حزب زیر نظر ما نیست، پیرو ما نیست. در صورتی که دولت بایست تابع افراد و ملت باشد نه این که ملت تابع دولت. در این جهت احزاب سیاسی باید باشند و اینها در تشکیل دولت و در برنامه ها و روش دولت نظر داشته باشند. این که چرا این حزب مطابق میل ما نیست این مثل حزب رستاخیز می‎شود که در زمان شاه بود.

من به سهم خودم از برادران نهضت آزادی تشکر می‎کنم که با ثبات و استقامت ایستاده اند. و مرحوم مهندس بازرگان واقعا خدمت بزرگی کرد که بزرگترین خدمتش این که این حزب دینی را تشکیل داد و اهداف بزرگی هم داشت، منتها ما در عالم طبیعت به همه اهدافمان نمی رسیم. عالم طبیعت عالم تزاحم و تصادم است. انسان نباید مأیوس بشود. بالاخره نهضت آزادی از حزبهایی است که به قصد تأمین آزادی و پیاده کردن دستورات اسلام و دفاع از اسلام و جلوگیری از دیکتاتوری و فساد تشکیل شده، امیدواریم آقایان دلسرد نشوند. بایستی که حزب نظارت داشته باشد بر رفتار دولت حدوثا و بقائا، دولت و برنامه هایش باید زیر نظر احزاب سیاسی مستقل خداپسند باشند.

در مسائلی که اخیرا مطرح شده من نخواستم وارد بشوم اما من چند روز پیش یک مصاحبه داشتم با خبرنگار نیوزویک، او مسائل جاری کشور را پرسید، من گفتم این بیانی که بعضی آقایان دارند در حقیقت می‎خواهند بگویند که رهبر انقلاب آیت الله خمینی خدای ناکرده حقه بازی کرده، با این که عقیده نداشته است به جمهوری اسلامی برای این که کلاه بر سر مردم بگذارد آمده گفته جمهوری اسلامی،

ناوبری کتاب