صفحه ۴۶۸

[ همیشه طالب حق باشید و منعکس کننده واقعیت ها]

خیلی از شما تشکر می‎کنم که وقت گرانقدر و گرانبهایتان را در اختیار من قرار دادید و توانستم با شما صحبت های مفید داشته باشم. صحبت های شما بسیار جالب بود و حتما در تلویزیون ایتالیا پخش خواهد شد. به خاطر این که شما یکی از افرادی هستید که سعی می‎کنید پل سازی کنید بین فرهنگ ها و تمدن ها و کشورها. پل هایی باید ساخته شود تا بتوانیم ارتباطی برقرار کنیم، ارتباط که برقرار شود به صلح می‎انجامد. صلح باعث می‎شود درک متقابل بین کشورها و ملت ها به وجود بیاید که در نتیجه در دنیا صلح و ثبات بهتری به وجود خواهد آمد. من از شما به عنوان این که یک خبرنگار هستید انتظار دارم که سعی کنید مسائل را همان گونه که مشاهده و احساس می‎کنید منعکس نمایید. مبادا یک وقت خلاف واقع مطلبی منعکس شود، همیشه طالب حق باشید و منعکس کننده واقعیت ها. اگر همه طبق وجدانمان عمل کنیم دنیا و آخرت هر دو اصلاح می‎شود.

امیدوار هستم که بتوانم این درخواست شما را عمل کنم.

ان شاءالله موفق باشید.

ناوبری کتاب