صفحه ۴۶۱

ایران ایراد می‎گیرند؟ اینها نمی توانند به ایران بگویند شما حتی از انرژی هسته ای استفاده صلح آمیز هم نکنید. اینجا سازمان ملل مسئولیت دارد، سازمان ملل بایستی به آمریکا و اروپا بگوید خودتان که سلاح هسته ای دارید بیایید اول اینها را نابود کنید، ایران هم اگر داشته باشد باید نابود کند. من نمی گویم ایران سلاح دارد یا ندارد، اما ایران مدعی است من می‎خواهم از انرژی هسته ای استفاده صلح آمیز کنم و این یک امر مشروع است. سازمان ملل باید عدالت را رعایت کند، آمریکا و کشورهای دیگر را نگذارد سوءاستفاده کنند، ایران را هم نگذارند سوءاستفاده کند. اما این که اصلا انرژی هسته ای نداشته باشد مطلب نادرستی است.

[ رابطه ایران با آمریکا]

با توجه به این که آمریکا نمی خواهد که ایران حتی فن آوری هسته ای داشته باشد و با توجه به این که آمریکا تنها ابرقدرت موجود در دنیاست، آیا شما نگران این نیستید آمریکا و یا اسرائیل با توجه به صحبت هایی که الان می‎شود، یعنی عدم همکاری ایران، به مناطق استراتژیک ایران حمله کنند؟

باید مسئولین با زبان دیپلماسی این مسأله را حل کنند و نگذارند کار به بحران و جنگ برسد. این که ما به طور کلی با آمریکا قطع رابطه کنیم درست نیست. باید با زبان دیپلماسی کار کنند تا روابط دوستانه بشود، این وظیفه مسئولین است. مسئولان نباید تندی بکنند تا آنها لج کنند، سیاستمداران در سیاست نباید به دنبال لجبازی و بحران آفرینی باشند. من یادم هست آمریکایی ها وقتی که در ویتنام جنگ می‎کردند، در پاریس با ویتنامی ها نشست های دوستانه و دیپلماتیک داشتند.

آیا شما از آن دسته سیاستمدارانی هستید که می‎گویند: ما تا رابطه مان را با آمریکا برقرار نکرده و مشکلاتمان را با آمریکا حل نکنیم رابطه ما کلا با دنیای خارج حل نمی شود؟

آمریکا یک دولت قدرتمند است و اگر ما با آن کشور روابط نداشته باشیم هر دو ضرر می‎کنیم. حتی اشغال سفارت آمریکا - با این که من خودم آن وقت تأیید

ناوبری کتاب