صفحه ۴۶

ایشان فرمودند:

مردم نباید از دخالت در سرنوشت خود مأیوس شوند، مخصوصا آن که نظارت استصوابی هم در این انتخابات وجود ندارد؛ البته من بارها گفته ام نظارت شورای نگهبان به این معنی بود که دولت و مجریان انتخابات نباید حق کسی را ضایع کرده و با اعمال نفوذ، حق حاکمیت مردم را پایمال نمایند؛ نه این که برخی خود و دیگر همفکرانشان را خودی و بقیه مردم که اکثریت را دارند غیرخودی محسوب کرده و با اعمال حاکمیت انحصارگرایانه، آزادیهای مشروع و قانونی را سلب نمایند.

در دیدارهای معظم له با اقشار مختلف مردم در طی روزهای گذشته، ایشان ضمن تشکر از اظهار محبت مردم از آنها خواستند که نسبت به احکام و معارف دینی خویش آگاه شده و به واسطه عملکرد بد برخی از روحانیون از دین و اسلام فاصله نگیرند. ایشان ضمن تأکید بر آزادی تمامی انسانها و مسلمین جهان، بخصوص برای آزادی مسلمانان گرفتار فلسطین، کشمیر و چچن دعا کردند.

13811113
دفتر آیت الله العظمی منتظری

ناوبری کتاب