صفحه ۴۵۸

اگر بی اساس هم باشد به نظر شما چه هدفی دارند؟

لابد یک کسانی می‎خواهند حکومت از خودشان باشد. بعضی از آقایان گفتند که ولایت فقیه نصب از طرف خداست و شخص خاص را ما کشف کرده ایم، یعنی خداوند یک فرد را نصب کرده است، در صورتی که اگر نصب درست باشد نصب کننده به عنوان کلی "فقیه" را نصب کرده است. پس همه فقهای عدول منصوب هستند نه یک شخص خاص. طرح حکومت اسلامی هم به جای جمهوری اسلامی درست نیست؛ چون پیغمبر(ص) با این که پیغمبری اش از طرف مردم نبود اما حاکمیتش را بر اثر بیعت با مردم به دست آورد. امیرالمؤمنین هم همین طور؛ پس باید بیعت باشد. ولایت مطلقه که یک نفر همه کاره باشد و کاری به رأی و نظر مردم نداشته باشد را من قبول ندارم.

[ اشتباهات مسئولین و لزوم تجدیدنظر]

با توجه به تمام این صحبت هایی که شد فکر می‎کنید که در آینده نزدیک یا آینده دور تغییری حاصل بشود؟ یعنی آیا تغییری مثلا در حوزه ها به وجود می‎آید؟

من علم غیب و از آینده خبر ندارم، بستگی به این دارد که آقایان تجدیدنظر کنند. و اگر تجدیدنظر نشود مردم به این شعارها و به این چیزها قانع نمی شوند. آقایان وقتی که می‎روند یک جا مردم می‎آیند استقبال، خیال می‎کنند اینها همه پیرو و مطیع آقایانند. من خودم یک بار به آیت الله خمینی گفتم: آقا! این مردم که اینجا آمده اند و برای شما شعار می‎دهند خیال نکنید اینها همه موافق این روشهای حکومتی هستند. بعضی ها از رفتار حاکمیت دلشان خون است، اما مسلمانند و به شما اعتقاد دارند برای این که یک مرجع تقلید هستید، ولی مسائل را خوب می‎فهمند. اشکالی که به من می‎گرفتند این بود که دو سه ماه یک بار می‎رفتم مسائل را به ایشان تذکر می‎دادم، در عوض یک عده ای ناراحت بودند می‎رفتند چیزهای دیگری می‎گفتند. من به ایشان گفتم: آقا! من می‎خواهم تا پنجاه سال دیگر سوژه ای علیه شما نباشد و انتقاد نکنند، یک رفتارهایی در آینده علیه شما سوژه می‎شود. من

ناوبری کتاب