صفحه ۴۵۵

این گونه برخورد می‎کنند، و همه دنیا اعتراض می‎کنند و کسی هم گوش نمی دهد. من برای خودم نمی گویم، حقوق دیگران هم به بهانه های مختلف از دست می‎رود. وکیل دادگستری را می‎گیرند زندان می‎کنند برای این که از محکومین سیاسی دفاع کرده است. یک آدم دانشمندی که سالها خدمت کرده به یک بهانه هایی زندان می‎کنند.

آن حکومتی که ما می‎خواستیم این نبود. حالا امیدواریم ان شاءالله مسئولین کمی به فکر بیفتند و تجدیدنظر کنند و ببینند نسل جوان را دارند از دست می‎دهند. یک جوری رفتار بکنند که نسل جوان نسبت به اسلام بیشتر از این بدبین نشوند.

آیا به نظر شما نشانه هایی از این تجدیدنظر و تفکر جدید بین مسئولین دیده می‎شود؟

نه ظاهرا؛ من که ندیدم. اگر بود علامتی پیدا بود. در هر حال تا مادامی که در کارها تجدیدنظر نکنند وضع همین است و خطرناک هم هست. ان شاءالله خدا به دل مسئولین بیندازد که در درونشان تغییر یابند.

[ بحران مشروعیت ]

سؤال دیگر این است که به نظر بسیاری از صاحب نظرها بحران اصلی که در حال حاضر گریبان گیر جمهوری اسلامی است بحران مشروعیت است، آیا به نظر شما این نظر درست است ؟ اگر درست است دلیل این عدم مشروعیت و بحران مشروعیت چیست ؟

برای این که مشکل مشروعیت پیش نیاید حکومت باید بر اساس خواست مردم باشد. خود پیغمبراکرم (ص) با این که در قرآن کریم آمده است: (النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم) تا مادامی که مردم با پیغمبر بیعت نکردند متصدی حاکمیت نشد. امیرالمؤمنین علی (ع) تا مادامی که مردم بیعت نکردند متصدی حکومت نشد. امام حسن مجتبی (ع) در نامه ای که به معاویه می‎نویسد می‎گوید: وقتی که امیرالمؤمنین از دنیا رفت "ولانی المسلمون الامر من بعده" مسلمانها مرا ولی قرار دادند و بعد از پدرم با من بیعت کردند. همه تکیه شان روی بیعت و روی

ناوبری کتاب