صفحه ۴۵۱

ارکان حاکمیت ملی و مردمی را با شرکت همگانی در انتخابات "پارلمان ملی" که در 15 دسامبر جاری انجام می‎شود تقویت نمایید تا پس از سالها خفقان و سرکوب و محرومیت از انتخابات آزاد و فراگیر بتوانید یک حکومت مردمی و مستقل از غرب و شرق و متکی بر آراء همه طبقات کشور روی کار آورید و کشور را از جنگ داخلی و برادرکشی که خواست دشمنان اسلام و ملت عراق است نجات دهید.

بر همه برادران و خواهران لازم است با رأی دادن به افراد نخبه و دانا و متعهد و پایبند به موازین عقلی و دینی امنیت و آرامش و استقلال کشور خویش را بیمه نمایند. و به کسانی که از گروههای تفرقه انگیز حمایت می‎کنند تذکر می‎دهم: شما با چه مجوز عقلی و دینی از جریاناتی حمایت می‎کنید که دست به ترور و برادرکشی می‎زنند؟ آیا سنت پیامبر بزرگ اسلام و تعالیم قرآن مجید این جنگ ها و ترورها را تأیید می‎کنند؟!

آیا تقسیم قدرت در عراق بر اساس جمعیت کشور و رسیدن هر کدام از طبقات مختلف کشور از قبیل کرد و عرب و سنی و شیعه و اقلیت های دینی به حقوق خود بر حسب جمعیتشان مخالف عدالت است ؟! چرا کشورهای اسلامی و عربی توجه به خطر جنگ داخلی عراق نمی کنند و از گروههای تروریست و خونریز بیزاری نمی جویند؟! اگر این گروهها خدای ناکرده در عراق موفق شوند و به اهداف خود نائل شوند فردا نوبت سایر کشورهای اسلامی و عربی خواهد بود.

امید است برادران و خواهران کشور عراق از هر مذهب و گروه به اهمیت این انتخابات توجه نمایند و با شرکت همگانی دشمنان پیشرفت و استقلال و وحدت ملی را مأیوس نموده و بهانه اشغال را از نیروهای خارجی بگیرند. توفیق همگان را از خدای بزرگ و مهربان مسألت می‎نمایم.

والسلام علی جمیع الاخوة والاخوات و رحمة الله و برکاته.
1384919 - 7 ذی القعدة 1426 - 10 دسامبر 2005
قم المقدسة - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب