صفحه ۴۵۰

«107» پیام به ملت عراق به مناسبت انتخابات پارلمان ملی آن کشور

1384919
( بسم الله الرحمن الرحیم)

(واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا) (آل عمران، 103) (واطیعوا الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم) (انفال، 46)

ملت بزرگوار کشور عراق ایدکم الله تعالی

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. اکنون که با پشت سرنهادن سقوط حکومت ظالم صدام و فراهم شدن حضور شما مردم در صحنه های سرنوشت ساز خویش که البته همراه با تحمل سختی ها و مقاومت در برابر بسیاری از ناملایمات بوده است، در آستانه انتخابات "پارلمان ملی" قرار گرفته اید، به عنوان تذکر نکته هایی را یادآور می‎شوم: شما به خوبی به حساسیت شرایط و اوضاع فعلی کشور خویش واقفید و می‎دانید که جریانات خطرناکی کشور شما را به سمت جنگ داخلی سوق می‎دهند و می‎خواهند شما را از داشتن یک جو آرام و استقرار یک حکومت مردمی و فراگیر و نیرومند مأیوس نمایند. در این میان جریان وابسته به صدام و حزب بعث نیز با آنان در یک جبهه فعال شده و به بهانه اختلاف مذهبی با ترورهای کور و ایجاد خشونت و ناامنی، از بین بردن نخبگان و سرمایه های انسانی کشور را در رأس برنامه های خود قرار داده اند. و تا اوضاع عراق به همین صورت باشد نیروهای خارجی نیز از آن کشور خارج نمی شوند، و به بهانه حفظ امنیت و جلوگیری از خونریزی و خشونت ممکن است سالها کشور شما در اشغال آنان باشد.

بنابراین وظیفه ملی و دینی شما ملت عزیز و مظلوم ایجاب می‎کند هرچه زودتر

ناوبری کتاب