صفحه ۴۵

ایشان آزادی را آزادی تمام اقشار مردم دانسته و این که آزادی تنها مخصوص طیف و قشر خاصی باشد را کاملا مردود شمردند.

آیت الله منتظری وجود برخی انحصارطلبی ها را مخالف اصول اولیه انقلاب دانستند و اصلاحات را عمل به همان شعارهای اولیه انقلاب ارزیابی کردند.

[ رد نظارت استصوابی ]

معظم له ضمن رد نظارت استصوابی با اشاره به این که اینجانب خود در مجلس خبرگان اول حضور داشتم ضمن بیان هدف اولیه تشکیل شورای نگهبان فرمودند: اگر بناست جمهوری اسلامی واقعی برقرار باشد باید دخالت های بی مورد برطرف گردد، چرا که وجود نظارت استصوابی در حقیقت به این معناست که انتخابات کانالیزه و طی دو مرحله انجام شود، و این خلاف جمهوریت نظام است.

[ انتقاد از برخی ارگانهای غیرقانونی ]

ایشان همچنین در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از برخی ارگانهای غیرقانونی که در قانون اساسی نامی از آنها برده نشده است فرمودند:

نمایندگان امین مردم هستند و بودجه بیت المال که از آن مردم است نباید برای چنین نهادهایی که مربوط به شرایط و وضعیت دوران اول انقلاب بوده است مصرف شود.

[ اهمیت شوراها]

آیت الله منتظری طی دیدار با خانواده مرحوم آیت الله طالقانی ضمن یادآوری خاطرات آن مرحوم و تأکید بر دلسوزی وافر ایشان برای مردم، ضمن اشاره به اهمیت شوراها به عنوان پایه و مبنا برای تحقق جمهوری اسلامی و مردم سالاری، بر حضور مردم در انتخابات شوراهای اسلامی تأکید کردند.

ناوبری کتاب