صفحه ۴۴۷

دور از انصاف است اگر بخواهیم کارهای خوب بسیاری را که بعد از انقلاب برای مردم شده و خدمات فراوانی که توسط افراد دلسوز و مخلص برای پیشرفت کشور انجام گرفته است نادیده بگیریم؛ اما آنچه به مردم وعده آن را می‎دادیم و برای آن انقلاب کردیم اهداف بالاتر و ارزشمندتری بود که متأسفانه به آنها نرسیدیم. با این همه به گمان من هنوز دیر نشده است؛ چنانچه مسئولین بالا و تصمیم گیرنده بخواهند، می‎توانند مسیر گذشته را اصلاح کرده و بسیاری از حقوق تضییع شده را جبران نمایند.

[ جریان واپس گرا و تحجر]

10 - نظر شما درباره "جریان واپس گرا و تحجر" چیست ؟ مصداق آن کدام است ؟ جریان واپس گرا و تحجر در هر زمان بوده است. معمولا عموم افراد، قدرت تعمق و تحقیق در مسائل فکری و مذهبی و تشخیص حق و باطل را ندارند و بعضا در مسائل فکری به جزم اندیشی و مطلق انگاری و تعصب روی می‎آورند و طبعا در این میان عده ای قشری و ظاهربین می‎شوند؛ و ضرر این گونه افراد کمتر از دشمنان آگاه نیست. حضرت امیر(ع) توسط همین افراد به شهادت رسید و سایر ائمه اطهار(ع) نیز معمولا گرفتار همین افراد بودند، و حکومت های غاصب هم از این گونه افراد برای رسیدن به مقاصد خود استفاده می‎کنند.

تشخیص مصادیق جریان فوق در هر زمان با چارچوبهای محکم و شفاف عقلی و موازین بین و آشکار شرعی برای اهل نظر که رسالت هدایت جامعه را دارند امکان پذیر است، مصادیق آن در مسائل گوناگون مختلف است.

[ پرونده هسته ای ایران ]

11 - نظر شما درباره پرونده هسته ای ایران چیست ؟ به دست آوردن انرژی هسته ای برای مقاصد صلح جویانه و عام المنفعة حق هر

ناوبری کتاب